• vrouw op het toilet met prachtige aangepaste wastafel en functionele toiletsteunen

Wat is de WMO
Algemene informatie:

Voor wie
De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) heeft als doel mensen te helpen bij het leiden van een zelfstandig leven en het meedoen in de samenleving.
Een zelfstandig leven houdt in dat u als inwoner van uw gemeente:
– kunt wonen in een schoon en leefbaar huis (thuishulpzorg),
– vrij en veilig in en om het huis kunt lopen of bewegen (hulpmiddelen)
– kunt reizen binnen de woonplaats of regio (speciaal aangepast vervoer)
– mensen kunt ontmoeten voor de sociale contacten

Financiële ondersteuning
De gemeente heeft compensatieplicht.
Dat wil zeggen dat ze mensen met een lichamelijke of psychische aandoening een compensatie bieden in de vorm van aanpassingen in de buurt of persoonlijke aanpassingen in huis. Bij het indienen van aanvragen zal een consulent van de WMO in overleg met u gaan kijken waar ze hun financiële ondersteuning aan geven.
Daarbij wordt rekening gehouden met uw eigen financiële situatie.

Soms biedt de gemeente een andere aangepaste woning aan waarbij ze de verhuiskosten vergoeden.

Voor meer informatie over de WMO kunt u de website raadplegen van de Rijksoverheid

Eigen bijdrage hulpmiddelen:
Iedereen boven de 18 jaar betaalt een eigen bijdrage voor zorg of hulpmiddelen voor de thuissituatie. De hoogte van deze bijdrage wordt bepaald door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Dit is een professionele uitvoeringsorganisatie voor zorg- en welzijn.
Bij de hoogte van de eigen bijdrage wordt rekening gehouden met:

– het aantal personen binnen uw huishouden
– uw leeftijd
– uw inkomen en dat van uw partner
– de zorg die u krijgt
– de gemeente waar u woont

Op de website van het CAK is het mogelijk om zelf te berekenen welke bijdrage voor uw eigen rekening is. Let op, dit kan in de praktijk afwijken.

Welke hulpmiddelen vallen onder de vergoedingen:
Dat is afhankelijk van uw beperking en de situatie waar deze voor nodig is.

Hulpmiddelen in het huishouden:
• De meeste hulpmiddelen worden vergoed door de zorgverzekeraar. Dit geldt voor bijvoorbeeld hulpmiddelen voor mensen met lichamelijke beperkingen door een (chronische) ziekte
• Sommige hulpmiddelen zitten in een aanvullende verzekering.

Hulpmiddelen voor veilig douchen, baden en de toiletgang:
Algemeen gebruikelijke aanpassingen worden niet vergoed.
Producten die te koop zijn bij een bouwmarkt of thuiszorgwinkel tegen een gangbare prijs en vaak zelf te plaatsen. Bijvoorbeeld: een douchestoel (losse voorziening), toiletverhoger (verhoogde toiletpot of verhoogde closetzittingen), handgrepen voor aan de muur, een speciale wastafel of antislipmateriaal voor in de badkamer.
Ook voor de plaatsing hiervan wordt er vanuit gegaan dat u dit zelf bekostigt via een klusbedrijf of de woningbouwvereniging of dat u hiervoor een beroep kan doen op familie, buren of vrienden.

Maatwerk en specifieke hulpmiddelen, vergoeding in overleg met de WMO-consulent
Producten die verstrekt worden door speciaalzaken, medische (groot)handel of via erkende installateurs. Deze producten zijn over het algemeen wat meer aangepast aan de persoonlijke beperking of -eisen. Plaatsing hiervan dient via een vakman te worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: een douchewc, sta-op systeem voor het toilet, toiletliften, stomatoilettafel, handmatig of elektrisch in hoogte verstelbare wastafels, baden en douchebrancards.