• vrouw op het toilet met prachtige aangepaste wastafel en functionele toiletsteunen

Wie betaalt wat?
In de zorg zijn er meerdere instanties aan te spreken voor het verstrekken van een zorgvergoeding.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen zorg voor thuis, zorg in een verpleeghuis en aanpassingen op het werk.

– AWBZ (De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) betaalt vooralsnog de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Zij hoeven dan geen hoge kosten te maken als ze dure verpleging, verzorging of behandeling nodig hebben. Er zijn plannen om de AWBZ vanaf 2015 ingrijpend te herzien om de hoge kosten betaalbaar te houden. Voor meer informatie hierover kunt u de website van de Rijksoverheid raadplegen. Bij de AWBZ kan er gekozen worden uit een PGB (Persoons Gebonden Budget) of zorg in natura.

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voor aanpassingen in en rond huis om zolang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Ook bij de WMO kan er gekozen worden uit een PGB (Persoons Gebonden Budget) of zorg in natura.

– Basisverzekering ziektekosten en aanvullende ziektekosten verzekering. Informatie hierover kunt u opvragen bij uw ziektekosten verzekeraar.

– UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekering) voor aanpassingen op het werk